Referat fra generalforsamlingen 2040

14. marts 2024 kl. 16.30
i Musikkens Hus i Sydbank Lounge på 3. sal.

Ca. 35 medlemmer af foreningen var mødt frem til generalforsamlingen.


Dagsorden efter vedtægterne:


1. Valg af dirigent
Frank Sørensen blev valgt


2. Bestyrelsens (formandens) beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Formandens beretning kan læses på foreningens hjemmeside (beretningen under generalforsamlingsreferatet).


3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
Det reviderede regnskab udviste ved udgangen af 2023 en foreningskapital på 37.414 kr.
Kassereren oplyste, at der efterfølgende er overført penge til instrumentkontoen, således at det aktuelle indestående er henholdsvis 26.553 kr. på foreningskontoen, og 11.637 kr. på instrumentkontoen.
Regnskabet blev godkendt.


4. Fastsættelse af kontingent
På grund af væsentligt stigende udgifter til porto, mobilepay og drift af hjemmesiden foreslår bestyrelsen at kontingentet fastsættes til 200 kr. for enlige og 350 kr. for par.
Forslaget blev vedtaget.


5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt to suppleanter
Kim Topholm Andersen og Inge Kristoffersen afgår efter tur. Begge modtager genvalg.
Jan B. Pedersen ønsker at udtræde af bestyrelsen (der mangler et år i hans valgperiode)
Der skal vælges to nye suppleanter
Der var genvalg til Kim Topholm Andersen og Inge Kristoffersen.
Britta Vistisen blev valgt som nyt medlem.
Finn Lund blev valgt som første suppleant, og Bjarne Juel Nielsen som anden suppleant.


6. Valg af revisor samt en revisorsuppleant
Der var genvalg til Beirholm som revisor. Tak for fortsat velvilje fra firmaet til at varetage opgaven uden vederlag.
Der er ingen revisorsuppleant.


7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
Der er ikke indkommet forslag.


8. Eventuelt
Formanden takkede Jan B. Pedersen for en stor indsats i bestyrelsen gennem mange år.


9. Orientering om Aalborg Symfoniorkester
Anders Majlund gav ordet til Helle Nørgaard, som blandt andet fortalte om følgende:
Der ændres i de kendte pakker, som erstattes af to nye serier ”Maestro” og ”Limfjords”
Studie og unge-billetter stiger fra 50 til 75 kr.
Af indhold kan der ses frem til en del Brahms og Mahler, samt Beethoven og Mozart.
Schønwandt vender tilbage med Nielsens sjette symfoni.
To af pro musica koncerterne rykker over til Utzon Centeret.
Madam Butterfly kan opleves med Jyske Opera
Den ”store” forestilling under Aalborg Operafestival bliver en koncertversion La Boheme
Et stort børn og unge-program, bl.a. i samarbejde med Teater Nordkraft.
Der kommer samarbejde med både Jyske Opera og den Kgl. ballet.
Programmet for næste sæson offentliggøres 23. april
Den 30. april åbnes der for salg af begge serier. Hvis man har haft faste pladser i abonnement, kan disse faste pladser videreføres ved køb af serierne.
Løssalg starter 14. maj.
Der var en debat om markedsføring af orkesteret. Marketingsafdelingen sender pressemeddelelser bredt ud på stort set alle arrangementer, men medierne prioriterer typisk kulturstof meget lavt.
Hvis vi gerne vil have medierne til at prioritere kulturstof, skal vi som mediebrugere kræve dette af mediene.
Symfoniorkesteret er nødt til at prioritere sine marketingsudgifter, og afholder sig derfor fra at købe plads på dyre steder, som f.eks. i lufthavnen.
Samarbejdet med Joshua Weilerstein betyder, at Aalborg Symfoniorkester kan opleves af et meget stort publikum verden over gennem streaming.


Ref:. Kim Topholm Andersen

.

Formandsberetning ved generalforsamlingen 2024

 

Det er dejligt, at vi har haft et normalt år uden trusler om nedlukning. Influenzaerne er ikke væk, men nu er de forskellige former administreret, så vi trods alt trygt har kunnet være sammen og glædes over at kunne følge den fortsatte udvikling i Aalborg Symfoniorkester. De ambitioner og udviklingsplaner, som Anders Majlund fortalte om i SYMFO-NYT i december 2022, er blevet gennemført efter det tidsskema, som i sin tid blev lagt. På nogle af punkterne er orkestret endda foran.

 

Et af de helt store og meget synlige emner var ansættelsen af en chefdirigent. Det er fantastisk, at vi i Aalborg har fået en musikalsk kapacitet som Joshua Weilerstein. Vi er ikke i tvivl om, at han har styr på tingene, når han står på podiet. Vi skylder de fonde, som gør den slags muligt, stor tak. Vi skal også være glade for Tecwyn Evans, der med sit omfattende netværk gjorde det muligt at trykke de rigtige steder for at få kabalen til at gå op. Det er et kæmpe puslespil, og man skal være præcis i timingen for at få sådan en aftale landet.

 

De fleste af os her i lokalet er vist så gamle, at vi husker, at Aalborg var en værftsby med tung industri, en stor havn med mange arbejdspladser, og mange produktionsvirksomheder, f.eks. eternitfabrikken.

 

Etableringen af Aalborg Universitet var en helt afgørende faktor i den transformation, Aalborg har været igennem, hvor produktionsarbejdspladser er udskiftet med vidensarbejdspladser og dermed også ændringer i interessen for kulturtilbud.

 

Musikkens Hus og Aalborg Symfoniorkester er en vigtig del af den transformation. Orkestret har lige markeret sit 80-års jubilæum, så det er jo ikke nyt, men udviklingen, siden Musikkens Hus blev taget i brug, er markant. Vi kan være stolte af, at vores orkester er blandt de bedste i Nordeuropa og er kendt ude i verden som et godt sted at spille. Det tiltrækker både musikere og dirigenter, som tidligere ikke har set mod Aalborg. Det kommer der god musik ud af.

 

For os i foreningen er symfoniorkestrets koncerter selvfølgelig det, der bliver lagt mest mærke til, men der er også en stor aktivitet uden for koncertsalen, f.eks. på skoler og i virksomheder med små koncerter. Senest er musik for de mindste blevet føjet til – sådan som det var ambitionen i orkestrets strategiplan. Der er også akkompagnement til opera og ballet, når Det Kongelige Teater er i vores side af landet.

 

Alt det her vil Anders Majlund sikkert fortælle mere om lige om lidt i sin beretning fra orkestrets aktiviteter.

 

I bestyrelsen har vi været glade for, at vores forslag til husets ledelse om at benytte vores fantastiske orgel noget mere er blevet hørt. Det bruges en gang imellem sammen med symfoniorkestret, og der er ind imellem solokoncerter, men vi syntes, at der måtte være flere muligheder. Det har vi så fået i denne sæson med orgelkavalkaden. Hvor har det været godt med et fint og afvekslende program, og vi har jo endnu en koncert til gode, når lettiske Iveta Apkalna kommer til Aalborg. Hun er en verdensstjerne og har været her før med stor succes.

 

I foreningen har oprettelsen af MobilePay været et tilbagevendende emne det seneste år. Vores bemærkning på hjemmesiden om, at foreningen gerne modtager beløb fra ikke-medlemmer til vores instrumentsamling har givet en masse bøvl – eller rettere, Indsamlingsnævnet har givet os en masse bøvl. Som nogle måske husker, ville MobilePay ikke oprette os som kunde uden en godkendelse fra indsamlingsnævnet, fordi vi var klar til at modtage penge fra en bred kreds. Det krævede en indsamlingstilladelse – og den er dyr – eller en erklæring fra Indsamlingsnævnet om, at vi ikke behøver en tilladelse.

 

Svartiderne fra Indsamlingsnævnet har været knap et halvt år, så der er gået et helt år med at vente på svar på to henvendelser. Vi har endnu ikke fået svar på den seneste henvendelse fra først på efteråret.

 

Det er uartigt, og nu er tålmodigheden opbrugt. Teksten på hjemmesiden er for længst ændret, så vi kun samler ind blandt medlemmer, som vi hidtil har gjort. Derefter har jeg igen søgt MobilePay om oprettelse af en konto, og det er straks godkendt. Vi har fået MobilePay-nummeret 337680, og jeg har konstateret, at det fungerer, så den mulighed er I velkomne til at bruge i fremtiden.

 

Så det har været en masse bøvl for ingenting. Gad vide hvor meget staten bruger for af drive Indsamlingsnævnet, som jo uden tvivl er helt nødvendigt, men bestemt ikke forbrugerorienteret.

 

Nu kan der altså betales både ved bankoverførsel og MobilePay. Nummeret til MobilePay bliver selvfølgelig meldt ud ligesom kontonummeret på den kontingentopkrævning, der sendes ud i den kommende uge.

 

I bestyrelsen har vi talt om behovet for en kontingentforhøjelse på grund af den nye postlov. Efter at der er lagt moms på portoen, er den steget til mere end det dobbelt i forhold til det, vi har været vant til i forbindelse med udsendelse af SYMFO-NYT, nemlig fra 12 til 25 kr. Vi får også lidt større udgifter i forbindelse med MobilePay, ca. en krone pr. 100 kroner, vi modtager.

 

Vi har også fået lidt større udgifter til driften af hjemmesiden, siden vi sidst talte om kontingentet.

 

Bestyrelsen indstiller derfor til generalforsamlingen, at kontingentet for enkeltmedlemmer hæves til 200 kr., og at vi genindfører betaling for par, fordi vi kun sender et eksemplar af SYMFO-NYT pr. adresse. Bestyrelsen indstiller, at der betales 350 kr. pr. par. Samlet vil stigningen afbalancere de større udgifter, så vi får ikke flere penge i kassen med denne ændring.

 

Medlemstallet har i årets løb været pænt stigende. Ved sidste års generalforsamling var vi 67, der havde betalt kontingent. Nu er vi et par medlemmer fra de 100, som vi satte som årets mål. Den folder, vi lavede, kombineret med lidt aktiv hvervning virkede godt, så det skal vi gentage. Vi har ventet på at få MobilePay, før vi satte gang i en ny folder.

 

Det er vigtigt at være synlig. Derfor har vi investeret i en ny rollup, som I kan se. Det er tanken at placere den i den nedre foyer sammen med en stak hvervefoldere og SYMFO-NYT ved torsdagskoncerterne. Vi kan evt. supplere det med, at en eller flere fra bestyrelsen står ved bordet i pausen. Det praktiske ved at få det sat i værk arbejder vi med sammen med Anders Majlund om.

 

Ellers er det mest synlige i foreningen medlemsbladet. Vi har som vanligt udsendt vores medlemsblad to gange i løbet af året. Sådan bliver det også det kommende år. Anna og jeg har dog besluttet, at vi fremskynder det kommende nummer til 1. april i stedet for at udkomme i løbet af maj. Vi vil gerne lave foromtale af Lauritz Melchior International Singing Competition, der afvikles fra 4. til 13. april. Derfor sender vi bladet til trykning på søndag.

 

Vi har igen kunnet glæde os over den store velvilje, vi møder, når vi beder musikere og andre om at stille op til interviews og være behjælpelige med informationer og illustrationer. Tak til Anders Majlund, der altid bereder os vejen.

 

Vi er i øvrigt meget glade for samarbejdet med orkestret og Musikkens Hus. Vi bliver altid taget godt imod. Vi har i det seneste år holdt alle vores bestyrelsesmøder her i huset, og det fungerer perfekt.

 

Det er også fantastisk, at vi kan holde en generalforsamling som den her. Tusind tak fordi vi må bruge lokalerne og for den fornemme bespisning, vi får om lidt.

 

Vi ville gerne have holdt et medlemsarrangement, og det har efterhånden i to år været planen at lavet noget med de tre instrumenter, vi har været med til at samle penge til, altså violinen, harpen og bassen. Det har vist sig at være mere end almindeligt svært på grund af sygemeldinger og barsel. Men vi har ikke opgivet håbet. Det har Anders Majlund heller ikke, og det er ham vi er helt afhængige af i denne sammenhæng.

 

Vi har et par andre ideer til et medlemsarrangement, som vi arbejder med i øjeblikket.

 

Vi samler jo fortsat ind til fire nye pauker. Vi håber, at der som vanligt kommer lidt ekstra ind på instrumentkontoen, når der betales kontingent. Skulle nogen pludselig skulle føle trang til at give et beløb, er det blevet meget lettere med MobilePay.


Jørgen la Cour-Harbo, formand