Overvær generalprøverne


Venneforeningens medlemmer kan få adgang til de fleste af orkesterets generalprøver mod forevisning af medlemskort. Generalprøverne foregår i Musikkens Hus kl. 10.00 på koncertdagen.


Hvis man ønsker at overvære en generalprøve, skal man blot rette henvendelse til orkestrets kontor på tlf. 98 13 19 55 senest dagen før koncerten. Herefter møder man op på koncertdagen senest kl. 9.45 ved backstage-indgangen på østsiden af Musikkens Hus, hvor en medarbejder fra orkestret eller Musikkens Hus vil tage imod og sørge for, at man kommer ind, inden prøven begynder.